Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje się terapią w środowisku pacjenta. Opieka środowiskowa to forma leczenia ambulatoryjnego w domu, tam gdzie mieszka pacjent. Praca Zespołu przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów. Pracownicy Zespołu Leczenia Środowiskowego niosą wsparcie zarówno pacjentom, jak i ich rodzinom.

Zasady kwalifikacji do Zespołu Leczenia Środowiskowego:

  • pacjent może zgłosić się osobiście z prośbą o objęcie opieką;
  • pacjent może zostać zgłoszony przez lekarza prowadzącego w Poradni Zdrowia Psychicznego;
  • pacjent może zostać zgłoszony przez lekarza Oddziału Psychiatrycznego, gdzie zakończone zostało leczenie szpitalne, a pacjent wymaga dalszych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;
  • zgłoszenia może dokonać rodzina pacjenta;
  • zgłoszenia może dokonać pracownik opieki społecznej.

Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta, po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez lekarza psychiatrę.

Zespół Leczenia Środowiskowego opracowuje dla każdego pacjenta Indywidualny Plan Terapii.

 

Kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego – lekarz Joanna Niwińska – Janeczek – specjalista psychiatra.

Pomocy w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego udziela wykwalifikowana kadra medyczna: lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci oraz asystenci zdrowienia.

 

 

 


Drukuj