Poradnia Zdrowia Psychicznego działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych).

Zapisu na wizytę można dokonać osobiście lub telefonicznie, w godzinach pracy poradni, dzwoniąc pod numer telefonu:  33 854 92 78 lub 33 854 92 00 wew. 278.

Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy usługi bezpłatne w ramach NFZ.

Na wizytę do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

Aby skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty konieczne jest okazanie właściwego skierowania do jednego z wyżej wymienionych specjalistów. Odpowiednie skierowanie wystawi lekarz psychiatra lub lekarz POZ.

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego tworzą wykwalifikowani lekarze psychiatrzy, psychologowie, terapeuci i pielęgniarki, którzy udzielają wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz zmagającymi się z obniżonym poczuciem własnej wartości,  zaburzeniami lękowymi, stresem, depresją i zaburzeniami nastroju, trudnościami ze snem czy zaburzeniami nerwicowymi.

Osoby prowadzące psychoterapię ukończyły odpowiednie szkolenia uprawniające do prowadzenia psychoterapii i pracują pod stałą superwizją. Personel pielęgniarski Poradni ukończył specjalistyczne szkolenie niezbędne do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego.

 

Zespół:

Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego – mgr Wojciech Zaleski - psycholog

lekarz Justyna Bal – specjalista psychiatra

lekarz Sebastian Gwiazda – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii

lekarz Andrzej Kłoda – specjalista psychiatra

lekarz Dariusz Kubiak – psychiatra

lekarz Wiesław Szmeja – psychiatra

mgr Justyna Dunajska – psycholog

mgr Anna Kanik – psycholog

mgr Anita Kobis – psycholog, psychoterapeuta

mgr Joanna Komainda – psycholog

mgr Natalia Pastucha–Walach – psycholog

mgr Magdalena Pustelnik – psycholog

mgr Paulina Siedlińska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta

mgr Patrycja Sikora – psycholog

mgr Klaudia Siostrzonek – psycholog

mgr Angelika Ścieszka- Knapik – psycholog, psychoterapeuta

mgr Magdalena Wałach – psycholog

mgr Adam Wójcik – psycholog

mgr Barbara Zawistowska – psycholog

mgr Agnieszka Złotkowska–Juraszek – psycholog

Urszula Mrozek – pielęgniarka

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych dla osób dorosłych m.in. diagnostykę psychiatryczną, diagnostykę psychologiczną, porady lekarskie, porady i wsparcie psychologiczne, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną oraz grupy wsparcia.

 

 


Drukuj